YÖNETİM

 

 

İşçi Sayısı

44

Memur Sayısı

31

Geçici Görevli Personel Sayısı

12

Taşeron Şirket Personeli Sayısı

19

Toplam Personel Sayısı

106

            

Sermayesi 

:  15.000.000,00.-TL

2017 Yılı (Tahmin) Bütçesi 

:  14.080.500,00.-TL

            

             İşletme : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, 852 sayılı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

             Kuruluş Kanunu  ve   Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetmeliğine göre yönetilir.

             İŞLETME MÜDÜRÜ :

             İşletme, Başbakanlık adına Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne bağlı olarak İşletme Müdürü tarafından yönetilir. 

             İşletme Müdürü, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürünün inhası üzerine Başbakanlıkça atanır. İşletmenin ita amiridir.

             İŞLETME MÜDÜR YARDIMCILARI:

             İşletme Müdürünün teklifi, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün inhası üzerine Başbakanlıkça atanır. 

             2 adet İşletme Müdür Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır.

             YÖNETİM KURULU

             İşletmenin üst karar organı olup, 7 kişiden oluşur.

             1 – Başkan :  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürü,

             2 – Başkan Yardımcısı :  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünde Yayın İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,

             3 – İşletme Müdürü ,

             4 – Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Ayıklama ve Derleme Daire Başkanı,

             5 – Personel ve İdari İşlerden Sorumlu İşletme Müdür Yardımcısı,

             6 – Sayman,

             7 – İşletme Şefi