MEVZUAT KÜLLİYATI

 

 

 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce hazırlanıp, baskısı, satışı ve abonelik işlemleri İşletme Müdürlüğümüzce yürütülen Mevzuat Külliyatı içerisinde yer alan,

“Yürürlükteki Kanunlar”, “KHK’ler” “Mülga Kanunlar”, “Tüzükler” ve “Yönetmelikler” Külliyatlarının mevcudu kalmamıştır. Bilahare talep durumuna göre yeni baskı yapılması düşünülmektedir.

A – YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR KÜLLİYATI

– 9 cilt metin, 2 cilt fihrist olmak üzere 11 cilttir.

B – MÜLGA KANUNLAR KÜLLİYATI

– 4 cilttir, fihristi içindedir.

C – KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER KÜLLİYATI

– 1 cilttir, fihristi içindedir.

D – TÜZÜKLER KÜLLİYATI

– 3 cilttir, fihristi içindedir.

E – YÖNETMELİKLER KÜLLİYATI

– 4 cilttir, fihristi içindedir.

            

MEVZUAT KÜLLİYATI ABONELERİNİN DİKKATİNE

2017 Yılı Abonelik Ücreti   (KDV Dahil)

Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı               

40,00 –TL.

Tüzükler Külliyatı    

5,00   –TL.

Yönetmelikler Külliyatı            

20,00 –TL.

KHK’ler Külliyatı     

5,00   –TL.

Mülga Kanunlar Külliyatı        

5,00   –TL.

  TOPLAM  KDV  DAHİL

75,00 –TL

(Mevzuatın güncelliğini koruması bakımından, Abonelerin yılda 3 defa gönderilen ekleri mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Eklerin gönderilen yeni sayfaları yerleştirilip, aynı numaralı eski sayfalar  atılacaktır.)

               Bu konuda bilgi istenirse

               Tel : (0312) 312 68 35           (İlgili Şube Müdürü)

                       (0312) 310 32 55 / 129  (Abonelik Servisi)

             Faks : 0312 311 81 85