MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ


           Cumhuriyet ile birlikte, Türkiye’nin sosyal, ekonomik, hukuk ve idari yapısında meydana gelen köklü değişimleri yazılı kurallara bağlamak üzere, bir takım yasal ve idari düzenlemelere gidilmiştir. Bu amaçla, birbiri ardına kanunlar yürürlüğe konulmuş, tüzükler ve yönetmelikler çıkarılmıştır.

 

             Başbakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucu kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş yönetmelikler yürürlükteki en son şekilleriyle tek metin halinde toplanmış ve düzenli bir mevzuat külliyatı biçiminde kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

             Söz konusu Külliyat, bilgisayarın sağlamış olduğu olanaklar göz önünde tutularak, bilgi akışının daha etkin ve verimli bir şekilde süratle ilgililere sunulmasını sağlamak üzere Başbakanlıkça bilgi işlem ortamına aktarılmış ve güncel hale getirilmiştir.

             Sistemin kamuya açılmasından sonra da, Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlandıktan ve yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) içinde değişiklikleri ile birlikte güncel olarak görülebilecektir.

            

             MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE ÜCRETSİZ OLARAK  www.basbakanlik.gov.tr ADRESİNDEN GİREBİLİRSİNİZ.