DİĞER BASKI İŞLERİ

 

          İşletmemizde mevcut makine parkı bağlamında, hemen her türlü baskı işi başarı ile gerçekleştirilmektedir. Maliye Bakanlığı, 27.02.2000 tarih ve 23977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/1 sayılı Devlet İhaleleri Genelgesinin EK-12’nci sayfasının 17. sırasında, İşletmemizi genel uygun görüş verilen kuruluşlar arasında saymıştır.

 

İŞLETMEMİZİN BASKI İŞİ YAPTIĞI BAZI KAMU KURUM VE

KURULUŞLARI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

T.S.E.

Çevre Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü

Savunma Sanayii Müsteşarlığı

R.T.Ü.K.

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Ulaştırma Bakanlığı (DLH İşletmesi)

Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Turizm Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Maliye Bakanlığı Muhakemat Müdürlüğü

Kırıkkale Valiliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Maliye Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü

Devlet Planlama Teşkilatı

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı APK Daire Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı

Kültür Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Ankara Barajlar Bölge Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

Ulaştırma Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Kültür Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

Başbakanlık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü

Samsun Devlet Hastanesi

 

Baskı siparişi için bilgi almak istenirse

Tel : 312 54 59  (İşletme Şefi)

310 32 55  (pbx)