ATÖLYELER

 

             Halen İşletme Müdürlüğünde 44 işçi personel çalışmaktadır.

            

             İŞLETME ŞEFİ

 

             Yönetim Kurulu üyesidir. Atölyelerden sorumludur. Atölyedeki baskı işlerinin doğru ve zamanında tesliminin takibini yapar. Atölyeler arası koordineyi sağlar

             Her atelyenin bir kısım şefi bulunmaktadır.

            

             Elektronİk Dİzgİ AtÖlyesİ :

              Personel Sayısı       : 7 işçi personel (4 işçi personel Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünde) görev yapmaktadır.

             Yapılan İş                   : Resmi Gazete ve diğer baskı işlerine ait dizgi, mizanpaj ve diğer işlemler.      

            

             FOTOMEKANİK VE KALIP ATÖLYESİ:

             Personel Sayısı        : 6 işçi personel görev yapmaktadır.

             Yapılan İş                   : Sayfa orijinallerinin filme alınıp, baskısı yapılmak üzere kalıba aktarılması tekniğine dayanır. Ofset baskı tekniğinde baskı öncesi hazırlık safhasını oluşturur.

                                             

             BaskI Atölyesİ

             Personel Sayısı        : 7 işçi

             Yapılan İş                   : Düz ofsette ve web ofsette kalıplar vasıtasıyla gelen işlerin ebat kağıtlara renkli ve renksiz baskılarının yapım işidir.

                                                    Resmi Gazetenin ve baskı adedinin fazla olduğu işler web ofset makinesinde yapılmaktadır.

 

             Mücellİthane

             Personel Sayısı        : 11 işçi

             Yapılan İş                   : Gerek düz ofset (dijital dahil) baskı atölyesi, gerek tipo baskı atölyesi ve Web-Ofset baskı atölyesinden baskısı yapılarak çıkan işlerin, forma kırımı, harmanlanması, kesilmesi, tıraşlanması,

                                                  iplik veya tel dikişlerinin yapılması, ciltlenmesi, kapak takılması, gerektiği hallerde yaldız basma işlerinin yapılması kısaca işin bitirilmesi için yapılması gerekli son işlemlerin yerine getirildiği

                                                  bir atölyedir. Ayrıca mevzuat külliyatlarının satışa hazır hale getirilmesi işleri de burada yapılmaktadır.

 

             YARDIMCI BİRİMLER

            

             Meydancılar             : İşletmenin günlük temizliğini yapan, kağıtların yüklemesini ve taşımasını yapan kişilerdir. Halen 1 işçi ile hizmet vermektedir.

             Çay Ocağı                : 1 işçi personel görev yapmaktadır.

             Şoför                         : 8 İşçi Personel (3 işçi personel Başbakanlık’ta görev yapmaktadır)

             Santral                      : 1 İşçi Personel yardımcı birimlerde çalışmaktadır.